GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104048
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Beinskjervatnet
(Sist oppdatert 12.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngsvatnet (1313-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348063 Y-koord: 6557117
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en grunn breelvavsetning nord for Beinskjervatnet med 0.5-1 meter grusig sand over finsand. Hele forekomsten er oppdyrket foruten et lite massetak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348109 Y-koord: 6557001

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse