PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104066
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalevika
(Sist oppdatert 30.jun.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strand (1213-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333332 Y-koord: 6567577
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt langs en veiskjæring. Åsryggen nord for prøvepunktet er egnet for uttak. Overdekningen i området er moderat. Berggrunnen i området varierer, og domineres av gneis. Innenfor den prøvetatte vegskjæringen, opptrer en kvartsittisk bergart.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse