STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 104072
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmalia
(Sist oppdatert 08.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Blåfjell (1313-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 367934 Y-koord: 6596419
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp av tunnelmasser lagt ut i forbindelse med Ulla-Førre utbyggingen. Arealet utgjør 500x200 m. Usikker mektighet. Overflata er planert og tilplantet. Det er registrert 2 bergartstyper; kvartsgneis og dioritt.

1997: Steintippen ligger fortsatt urørt, gressbevokst og med enkelte bjørketrær.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse