STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 104074
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eiadalen
(Sist oppdatert 27.mai.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Suldalsvatnet (1314-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 367279 Y-koord: 6601250
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp av tunnelmasser. Overflata av tippen er planert og tilplantet. Arealet utgjør 500x100 m. Materialet består av gneis og kvartsgneis.

1997: Steintippen ble ikke befart.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse