GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104080
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolbeinstveit
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 361978 Y-koord: 6598872
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvterrase med 15 meter høy terrasseskråning mot Suldalsvatnet. Ingen snitt, men trolig består materialet av lagdelt sand og grus. Arealbruken gjør uttak uaktuelt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 21236 m2.
Volum : 106178 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse