GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104082
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolbeinstv.-vest
(Sist oppdatert 09.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 361378 Y-koord: 6599012
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Liten rest av breelvavsetning inn til fjell. Materialet består av skrålag av godt sortert sand og grus. Jern-/manganutfellinger i topplaget. Mesteparten av forekomsten er utdrevet og området er utplanert og oppdyrket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 100% Grus : 30%
Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse