GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104090
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørestad
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357888 Y-koord: 6596701
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en rest av sanduravsetning med terrassenivå ca. 80 moh. Det er svært grovt materiale i topplaget ved gården Sørestad. Det er ingen massetak i forekomsten, men den synes å ha en god del grovt materiale i overflaten. Forekomsten kan inneholde masser egnet for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 327740 m2.
Volum : 1310962 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse