GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104106
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvæstad
(Sist oppdatert 09.okt.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 351728 Y-koord: 6593605
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av elveterrasser i to nivåer langs Suldalslågen; 62 og 59 moh. Mye grus og stein i overflata. Usikker massesammensetning mot dypet. Uttak av elvegrus i elvenivå vest i forekomsten. Riksvegen krysser forekomsten. Det er ingen snitt som viser materialsammensetningen. Deler av forekomsten kan være aktuell for masseuttak, men dette må undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 172163 m2.
Volum : 688652 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Grus : 30%
Dyrka mark : 90% Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 351329 Y-koord: 6593621

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Massetak 61

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 351468 Y-koord: 6593552

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse