GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104110
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvammen
(Sist oppdatert 10.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348899 Y-koord: 6594091
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av dårlig sortert, grovt materiale ved utløpet av en bekk ved Kvammen. Forekomsten er drevet til fjell og det er lite masser igjen.


Avsetning
Type(r) : Elveavsetning

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 15%
Sand : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse