GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104114
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lahammar
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346969 Y-koord: 6595971
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en rest av en breelvavsetning mellom riksvegen og elva. Massene har svært variert sammensetning med lommer av silt, dårlig sortert blokkig grus og skrålag av godt sortert grus og sand. Forekomsten er for en stor del utdrevet slik at det er lite masser igjen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 65%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346969 Y-koord: 6595971

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse