GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104120
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hedland
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346143 Y-koord: 6596794
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av elveterrasser i flere nivå med høyeste terrassenivå ca. 30 moh. Grus i toppen, men ingen snitt viser sammensetningen mot dypet. Trolig siltige masser under topplaget. Forekomsten er sannsynligvis lite aktuell for uttak av masser pga materialsammensetningen og arealbruken (bebyggelse og dyrkajord).

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse