GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104122
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mo
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346732 Y-koord: 6596387
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av terrasser i flere nivåer ned mot Suldalslågen. Det er tidligere tatt ut masser, men det er ingen uttak nå.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse