GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104126
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilane
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346579 Y-koord: 6577821
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvterrasse ved Kilane. Snitt viser lag av sand og noe silt. Ubetydelig forekomst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Grus : 2%
Sand : 98%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346579 Y-koord: 6577821

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 2%
Sand : 98%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse