GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104128
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erfjord
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343029 Y-koord: 6582001
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Liten elveterrasse ved utløpet av Hålandsdalen. Snitt viser steinig grus i toppen.

1997: Forekomsten er lite aktuell for uttak.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Delta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 31499 m2.
Volum : 94496 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 30%
Bebygd : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse