GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104130
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brakafløte
(Sist oppdatert 11.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343868 Y-koord: 6583302
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelterrasse i Hålandsdalen bygd opp til ca. 50 moh. og består av 1-2 meter grovt topplag over skrålag av sand og grus. Forekomsten er liten, men er en viktig lokal ressurs.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 64267 m2.
Volum : 257069 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Stein : 5%
Skog : 95% Grus : 45%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343868 Y-koord: 6583302

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Ikke angittSkrålag med fall ut dalen.
2. Oversikt over massetaket sett mot nordøst.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse