GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104132
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nyastølen
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 356248 Y-koord: 6589940
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en bresjø-/breelvterrasse i høyde ca. 610 moh. Snitt i framkant av terrassen viser dårlig sortert materiale med stor stein (nedrast?). På en stor del av terrassen er det myr. Dette kan skyldes finstoffrike masser eller aurhelle i toppen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Bresjø/innsjøavsetning

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse