GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104134
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tengesdal
(Sist oppdatert 08.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357024 Y-koord: 6605128
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelv-/elveavsetning øst for Tengesdalelva. To markerte terrassenivå i høyde 50 og 70 meter. Fjell i dagen rundt forekomsten begrenser volumet. Største terrassekant er ca. 20 meter høy. Materialet består av lagdelt sand og grus med en del rundet stein. Det er ingen uttak i forekomsten. Beliggenheten gjør forekomsten lite aktuell for kommersielle uttak av masser.


Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse