GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104136
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fuglastein
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335398 Y-koord: 6579581
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en del av en markert nord-sydgående morenerygg. Forekomsten er ikke aktuell for uttak på grunn av verneverdig gravhauger på toppen.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse