PUKKDATABASEN

Typeområde 104140
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tysingvatnet
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338418 Y-koord: 6587992
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis

Beskrivelse
Prøven er tatt i et vegkryss langs riksveg 517, hvor det er utsprengt en del masser. Tilsvarende bergartstype skal opptre innen et mulig uttaksområde, ca. 2 km mot nordøst. Bergarten er en båndet gneis.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse