PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104142
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ersdal
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343801 Y-koord: 6592433
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en veiskjæring langs riksveg 13, ca. 5 km sør for Sand. Gode uttaksmuligheter like ved Sandsfjorden. Overdekkningen i området er moderat. Bergarten er en inhomogen gneis. En diabasgang finnes like ved.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse