PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104144
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsane
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 349535 Y-koord: 6602942
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
(Prøven er tatt i en nysprengt veiskjæring. To mulige uttaksområder beliggende like ved Hylsfjorden. Prøvetatt bergart er en grovkornet granittisk gneis, som antas å dominere innenfor de to nevnte områdene.)

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse