PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104146
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løland
(Sist oppdatert 01.jul.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 350055 Y-koord: 6603146
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Gangbergart Dominerende bergart : Diabas
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt langs en veiskjæring. Prøvetatt bergart er en diabas hvis utbredelse er ukjent. Bergarten kan observeres i vegskjæringer over en lengde av 200 m.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse