PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104166
Stavanger (1103) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Navarnes
(Sist oppdatert 04.jul.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rennesøy (1213-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316293 Y-koord: 6560848
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en veisklæring. Mulig uttakssted, ca. 1 km mot nordvest i forhold til prøvepunktet. Området er noe overdekket. Bergarten er en amfibolitt med en utpreget retningsorientering. Bergarten er noe oppsprukket.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse