GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104170
Stavanger (1103) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fenes
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rennesøy (1213-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311057 Y-koord: 6554635
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en terrasseform i morenemateriale med skrånende overflate mellom veien og sjøen. Terrassen er 10-15 meter mektig mot sjøen. Usortert blokk-/steinholdig materiale som trolig bare er egnet til fyllmasse. Forekomsten er lite aktuell som byggeråstoffkilde.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311069 Y-koord: 6554691

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse