PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104198
Karmøy (1149) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byggnes
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haugesund (1113-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288784 Y-koord: 6579393
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Anleggspukkverk

Beskrivelse
Det er tatt ut stein over store arealer, men med begrenset mektighet. Uttakene skjer i forbindelse med etablering av industriområde. Massene foredles og benyttes til enklere vegformål og fyllmasse (bærelag, grøfter mm.) Forekomsten er meget viktig i den lokale forsyningen av masser til slike formål, men utnyttbare volum avhengig av utbygningsplanene.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288779 Y-koord: 6579301

Betydning : Liten betydning
Dom. bergart : Amfibolitt

Bilder
1. Bilde av bruddet sett mot nord og vest
2. I1. knusetrinn, jernkule,1
3. I1. knusetrinn, jernkule,2


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse