PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106325
Bergen (4601) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fana pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bergen (1115-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 296971 Y-koord: 6688378
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Brukes til dels som søppelplass og industriområde. Opprinnelig et dagbrudd bestående av en metagabbro med varierende innhold av mørke mineraler. Partier med finkornet grønnsteinliknende bergart dels med innslag av granittiske ganger, dels gneissoner. Prøven i det tidligere dagbruddet er tatt av middelskornet metagabbro på nederste pallnivå. I dag foregår driften under jord, på den andre siden av Fanavegen. Området benyttes fortsatt som søppelplass (gjennfylling i fjellhaller) og industriområde.

Bilder
1. Fra lageranlegget inne i fjellet

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 296967 Y-koord: 6688434

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse