PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106331
Bergen (4601) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Drotningsvik
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bergen (1115-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 289267 Y-koord: 6698692
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Endret arealbruk

Beskrivelse
Pukkproduksjon på øyegneis. Planering av industri-/boligområde. Det knuses på utsprengt øyegneis i forbindelse med planering til boligfelt og industriområde. Massetaket er nedlagt, og området brukes til industriformål. Utplanert.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse