GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106377
Bømlo (4613) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ersland
(Sist oppdatert 06.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fitjar (1114-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 289048 Y-koord: 6631912
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Punktforekomst av forvitringsjord/morenemateriale. Svært tynt dekke (0-1 m). Materialet er brukt til fyllmasse. 0,5-1 m masse er skrapt av fjellet i hele forekomsten. Det er en del svært små forekomster av samme type i nærheten. 2004: Forekomsten er bebygd og på det nærmeste nedbygd.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Andre
: Forvitringsmateriale

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 289048 Y-koord: 6631911

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse