PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106393
Stord (4614) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dyviksåta
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fitjar (1114-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 296746 Y-koord: 6634861
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en vegskjæring langs riksveg 545. Bergarten er en gabbro. Det er mulighet for uttak som er skjermet for innsyn. Moderat overdekning i området.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse