PUKKDATABASEN

Typeområde 106403
Fitjar (4615) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Koløyhamn
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fitjar (1114-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 293117 Y-koord: 6641590
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt

Beskrivelse
Prøven er tatt i en vegskjæring. Bergarten er en massiv og homogen granitt.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse