PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106415
Tysnes (4616) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinåsen
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fusa (1215-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 315591 Y-koord: 6664005
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Dioritt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i vegskjæring langs riksveg 547. Bergarten er en kvartsdioritt som varierer noe i mineralinnhold langs skjæringen. Egnet uttakssted i nærheten. Området er moderat overdekket.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse