PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106465
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Opsanger steinbrudd
(Sist oppdatert 15.jun.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Husnes (1214-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316653 Y-koord: 6638278
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Mindre, nedlagt steinbrudd som ligger langs nyvegen mellom Sunde og Husnes på vestsiden av Onarheimsvatnet.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316617 Y-koord: 6638239

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse