GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106477
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svåsand
(Sist oppdatert 15.jul.1987)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jondal (1315-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 351934 Y-koord: 6689076
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning avsatt i flere terrassenivåer fra sjøen og opp til ca. 100 m o.h. Snitt innerst i avsetningen viser godt sortert materiale av sand og grus. Noen linser med siltig finsand. Mektighetsanslaget er usikkert. Vurderes som lite egnet grunet konflikt med jordbruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 112014 m2.
Volum : 448055 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 30%
Dyrka mark : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse