GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106483
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Odda (1315-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 363358 Y-koord: 6660292
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomst i øvre del av Odda sentrum. Delta avsatt ca. 90 m o.h. Lite aktuell for uttak. Materialet er en grusig sand, men inneholder også noe blokk og stein. Fjellet mellom forekomst og Sandvinvatnet kan gå ned i forekomsten og redusere mektigheten.
2003: Forekomsten er helt nedbygd.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 415491 m2.
Volum : 4154912 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse