PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106499
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråstøl
(Sist oppdatert 14.jun.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Røldal (1314-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 380988 Y-koord: 6636766
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en fjellblotning. Bergarten er en fin til middelskornet mylonitt.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse