GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106505
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveitane
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ullensvang (1315-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 371488 Y-koord: 6688901
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 150 m o.h. Vestre del av terrassen er planert og senket ca. 2 m i ytterkanten. Snitt i terrassen viser grusige masser. En del store blokker (opp til 5 m) ligger oppå terrasseflata.
2003: Ingen endring. Massene kan muligens egne seg til lokale formål i Ullensvang, men er delvis oppdyrket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 58131 m2.
Volum : 290657 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 5%
Dyrka mark : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse