GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106521
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Velure
(Sist oppdatert 14.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ullensvang (1315-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 367689 Y-koord: 6690062
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Forekomsten består av usortert skredmateriale, i partier flomskredmateriale. Masser fra forekomsten er brukt til fyllmasse i forbindelse med bygging av ny riksveg 550.
2003: Masser benyttes til å dekke vegtunellene gjennom dette skreutsatte veistykket.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Andre
: Flomskredmateriale

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse