GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106567
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjødn
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ulvik (1316-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 384587 Y-koord: 6719732
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvterrasse ved veien inn mot Solsævatnet. Materialet består av sorterte skrålag av sand og grus. Sannsynligvis liten utbredelse og mektighet. Det er tatt ut noe masser til veien i forekomsten

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 38%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 384587 Y-koord: 6719732

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 38%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse