GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106617
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Raundalen
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ulvik (1316-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 370627 Y-koord: 6729201
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en terrassert elve-/breelvavsetning. Ingen snitt viser massesammensetningen. Kapell og gravplass utgjør bebyggelsen.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 49499 m2.
Volum : 98999 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 10%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse