GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106625
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tvildemoen
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Voss (1316-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 359947 Y-koord: 6724651
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 85 m o.h. Det er ingen massetak. Arealfordelingen med bebyggelse, travbane og militært område gjør forekomsten lite aktuell for større uttak. Fjell i dagen langs Strandaelvi reduserer mektigheten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 354973 m2.
Volum : 1774864 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 30%
Bebygd : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse