GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106629
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breidablikk
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Voss (1316-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 358787 Y-koord: 6722252
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en del av en breelvvifte avsatt sør for Bordalselva. Større terrasseflate ved gården Breidablikk ca. 150 m o.h. Materialet består av sortert sand og grus. Det er et stort innhold av skifrig materiale. Det er et nedlagt massetak i forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 126574 m2.
Volum : 632870 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 10%
Skog : 90%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 358787 Y-koord: 6722252

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse