GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106641
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horvik
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evanger (1216-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333777 Y-koord: 6727081
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasse ved gården Horvik. Snitt viser lagdelt grus og sand. Liten forekomst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 15978 m2.
Volum : 63912 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 15%
Dyrka mark : 85%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse