GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106685
Kvam (4622) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Botnen-nord
(Sist oppdatert 29.jul.1987)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strandebarm (1215-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346677 Y-koord: 6707552
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med terrasser i flere nivåer. Avsetningen er avgrenset av fjell i nord. Forekomsten er ikke befart. Mektighetsanslaget er gjort på grunnlag av økonomisk kartverk og er svært usikker. Forekomsten ble heller ikke befart i 2004. Siden forekomsten ikke ligger ved vei, antas den å ha mindre interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 42386 m2.
Volum : 169542 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse