GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106695
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Havsgård
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fusa (1215-3)
Bruvik (1215-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316324 Y-koord: 6683625
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 75 m o.h. Det renner en bekk gjennom forekomsten. Bekken renner på fjell. Det er fjell i dagen nedenfor forekomsten. Bekkeskjæring ca. 6 m høy midt i forekomsten. Spadegravet snitt i bekkeskjæringen viser sortert sand og grus. Forekomsten han trolig begrenset mektighet (<10 m). Den bør undersøkes nærmere. Ravinering i vestlige del av avsetningen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse