GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106741
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hetleflaten
(Sist oppdatert 03.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Austevoll (1115-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 302938 Y-koord: 6680792
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning øst for Skogavika i Hetlandsvatn. En markert terrasseskråning i tidligere massetak mot vannet, er ca. 10 m høy. Snittet viser masser av sand og grus. Terrassen er bygd opp til 55 m o.h.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 69668 m2.
Volum : 278671 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Dyrka mark : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse