PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106747
Bjørnafjorden (4624) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ådnadalen pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Austevoll (1115-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 301489 Y-koord: 6677643
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Det drives på bergartsvarianter en kvartsittlignende bergart og en gabbro. Kombinert uttak av murestein som i følge driver der det en sone av mer skifrig fjell lengst nord i forekomsten. Driftshøyden økt til opp mot 15 meter, driftsareal økt til ca. 250 x 100 meter.

Bilder
1. Oversiktsbilde over bruddet tatt mot nord
2. Knuse- og sikteverk
3. i nordøst

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 301307 Y-koord: 6677671

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse