PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106765
Askøy (4627) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Askøy pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Herdla (1116-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 280307 Y-koord: 6719076
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Bergarten har relativt sterk skifrighet. God styrke. Massetaket drives på flere nivå. Stort utskipningsanlegg, sikte - og knuseverk. Massene bl.a. eksporteres.

Bilder
1. Sprenging i bruddet
2. Bruddveggen
3. Nederste nivå i bruddet
4. Mot knuse-, sikte- og utskipningsanlegget
5. Anlegg
6. Mot bruddet

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 279983 Y-koord: 6719468

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Mylonitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde fra lufta
2. Luftfota av produksjonsområdet
3. Ikke angittOversiktsbilde 2 fra lufta
4. Luftfoto av pukkverket


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse