STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 106819
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekka
(Sist oppdatert 14.jul.1988)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evanger (1216-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 331227 Y-koord: 6719022
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Skifer

Beskrivelse
Tipp av tunnelmasse. Skifrig materiale med mye finstoff (oppknust). Masseuttak. Fyllmasse.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse