PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106849
Osterøy (4630) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Heggelii
(Sist oppdatert 14.jul.1988)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stanghelle (1216-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309743 Y-koord: 6712700
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Et lite uttak i en sterkt foldet gneislignende bergart. Massetaket har areal ca. 20x20 m. Drivehøyde 10 m.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309747 Y-koord: 6712711

Betydning :
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 30.09.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse