PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106867
Øygarden (4626) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sture
(Sist oppdatert 28.jul.1988)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Herdla (1116-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 273074 Y-koord: 6727007
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Endret arealbruk

Beskrivelse
Tidligere uttak i forbindelse med utplanering av ilandføringsterminal for gass fra Nordsjøen. Forekomsten er ikke befart. Berggrunnen består av gneis.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 273029 Y-koord: 6727058

Betydning :
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse